De gevarenwaarschuwingssoftware van GSE zorgt voor een veiligere manier van werken met verpakkingsinkten

De gevarenwaarschuwingssoftware van GSE zorgt voor een veiligere manier van werken met verpakkingsinkten

Brummen, Nederland, 30 november 2022: GSE Dispensing introduceert een softwaremodule voor het opsporen en labelen van gevaarlijke chemicaliën in inktingrediënten van steunkleuren – ter bevordering van een veiligere werkomgeving voor label- en verpakkingsconverters.

GSE-software voor het afdrukken van gevarensymbolen lost het probleem op van het opsporen en communiceren van de incidentele aanwezigheid van gevaarlijke chemicaliën in speciale merkkleuren die worden gemaakt door ‘basiscomponenten’ van inkten, vernissen en additieven met elkaar te mengen. Wanneer een basiscomponent gevaarlijke chemicaliën bevat, staan deze vermeld op de verpakking van de leverancier. Deze informatie kan echter verloren gaan wanneer de componenten worden gedistribueerd voor nieuwe formuleringen, of worden geretourneerd van de pers voor eventueel hergebruik.

Met het afdrukken van GSE-gevarensymbolen kan de gebruiker maximaal vijf symbolen toewijzen – die fysieke, gezondheids- en milieurisico’s aangeven – aan basiscomponenten die worden vermeld in de inventarisdatabase van de gebruiker. De software zorgt ervoor dat de toegewezen symbolen op het etiket worden afgedrukt voor elk gedoseerd inktmengsel dat de betrokken basiscomponenten bevat.

GSE Hazard symbol printing software
GSE Hazard symbol printing software

Gedurende de levensduur van de inkt is geen dubbele invoer nodig: de informatie over gevarenwaarschuwingen blijft automatisch gelogd bij elke retourinktpartij, wanneer deze na een productierun weer op voorraad wordt geboekt. De gevareninformatie wordt ook overgedragen naar nieuwe kleurmengsels waarvoor de geretourneerde batch wordt gebruikt.

Maarten Hummelen, marketingdirecteur GSE: “Het is begrijpelijk dat bedrijven zich inzetten om de werkplek veiliger te maken voor hun mensen. Consumenten verwachten terecht van merken en hun leveranciers dat ze zich ethisch en verantwoordelijk gedragen – en het is bewezen dat het creëren van een gezondheidscultuur het moreel en de prestaties verbetert.

“Bij het printen van verpakkingen is een gestandaardiseerd protocol voor het hanteren van potentieel gevaarlijke materialen essentieel voor een veiligere werkomgeving. Met de GSE-software voor het afdrukken van gevarensymbolen bieden we onze klanten een geautomatiseerde, betrouwbare oplossing voor het veilig werken met gevaarlijke inkten gedurende hun hele leven op de werkplek – in overeenstemming met wereldwijd erkende arbeidscodes.”

Het afdrukken van gevarensymbolen van GSE is ideaal voor flexo-, diepdruk- en zeefdrukkers en is compatibel met de nieuwste versie van de Ink Manager-software van GSE. Symbolen die kunnen worden afgedrukt, gedefinieerd in het richtsnoer ter ondersteuning van de implementatie van het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), zijn onder andere symbolen voor:

  • ontvlambare stof
  • bijtende stof
  • irriterende stof
  • giftige stof
  • milieugevaarlijke stof.

Samen met haar leveranciers heeft GSE de ETI Base Code of Labour Practice aangenomen, die is gebaseerd op de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Het biedt de mogelijkheid om de blootstelling aan beroepsrisicofactoren te verminderen en biedt meer zekerheid dat de ILO-veiligheidscodes worden nageleefd.