De toekomst van Lean manufacturing in een dynamische wereld

In het tweede en laatste deel van ons interview met twee experts op het gebied van lean manufacturing kijken we naar strategieën om verspilling te verminderen en concurrerend te blijven in een steeds meer gedigitaliseerde, maar onstabiele wereld. We bespreken ook hoe label- en verpakkingsconverters de flow kunnen behouden en flexibel kunnen blijven wanneer tekorten en prijsinflatie steeds meer de norm worden.

In dit interview door Adrian Tippetts voegden Dr. Jannes Slomp (lector World Class Performance) en Wilfred Knol (onderzoeker en docent organisatieontwerp en -ontwikkeling), beiden van de HAN University of Applied Sciences (Arnhem en Nijmegen, Nederland), zich bij Maarten Hummelen (marketingdirecteur van GSE). Voor deel één van dit interview, klik hier.

Sommigen zeggen dat het belangrijk is om je te concentreren op het elimineren van verspillingen en het vereenvoudigen van processen, voordat je gaat automatiseren. Wat is jouw mening hierover?

Jannes: Uit onze onderzoeken merken we dat wanneer bedrijven met behulp van Lean voor het eerst gaan nadenken over hun processen, het gemakkelijker is om Industrie 4.0-technologieën op een logische manier te introduceren. Lean is gericht op het verkrijgen van flow, just-in-time, met kortere doorlooptijden en verbeterde kwaliteit. Investeringen in Industrie 4.0 die deze lean principes en doelen ondersteunen, zijn daarmee de moeite waard. Omgekeerd zal het introduceren van nieuwe digitaliseringstechnieken in een niet-Lean context niet veel helpen.

Aan de andere kant kost het ontwikkelen van Lean tijd en soms is een Industrie 4.0-technologie veel sneller te implementeren. Als de kosten van het uitstellen van de introductie van een Industrie 4.0-technologie aanzienlijk zijn, dan kun je deze invoeren – maar tegelijkertijd moet je nadenken over hoe je Lean gaat implementeren.

De Lean roadmap voor converters

Maarten: Ik ben het met je eens, je moet eerst de complexiteit verminderen en je processen verbeteren en verspillingen voorkomen voordat je gaat automatiseren. Bij GSE hebben we een stappenplan ontwikkeld om Lean en smart inktmanagement te implementeren. Er zijn vier fasen:

  1. Inktdosering en -management: waarin inktdoseersystemen automatisch de spotkleur mengen – “on-demand”
  2. Kleurmanagement: kleurformuleringssoftware gebruiken om succesvol te werken met nieuwe kleuren en kleurcorrectie op de pers
  3. Offline proofing van inkten: met behulp van een “desktop” proofer worden de persomstandigheden gesimuleerd, zodat je direct de exacte kleur kunt drukken zonder fingerprints of kleuraanpassingen
  4. Procesintegratie: integratie van inktmanagement met ERP, cloudservices en mobiele apps.

Wat maakt software voor inktmanagement zo speciaal?

Maarten: Het management van inkten voor spotkleuren is zeer specialistisch, vanwege de complexe en cyclische route die ze door de drukworkflow volgen. Basiskleuren worden gecombineerd om recepten van nieuwe kleuren te maken, vaak met retourinkten van eerdere jobs.

Een ERP-leverancier beheert die basiskleuren, maar niet de gemengde kleuren, wat om de genoemde redenen een specialistische aangelegenheid is. Dat is waar inktmanagementsoftware zoals de onze om de hoek komt kijken. De software registreert de hoeveelheden basiskleuren die in elk recept worden gebruikt, en slaat deze op bij de opdracht. Retourinkten worden op dezelfde manier bijgehouden wanneer ze worden teruggeboekt naar de voorraad voor hergebruik. Met deze software hebben gebruikers dus realtime informatie, niet alleen over inktrecepten, maar ook over voorraden, kostprijsberekeningen en samenstellingen van basiscomponenten voor individuele opdrachten.

Voor GSE was het een natuurlijke stap om deze softwareoplossingen aan te bieden, omdat er registraties van deze logistieke “events” worden gemaakt op het moment dat de inkt wordt gedoseerd.

Denk aan het grote geheel!

Welk advies kun je drukkers geven bij het nadenken over hun toekomst op de lange termijn?

Jannes: Elk bedrijf moet nadenken over het grote geheel, over waar het over vijf tot tien jaar zal staan.

Tegen die tijd verwacht ik dat de verbinding tussen de technologie en de mens een dominantere rol gaat spelen waarbij het aspect duurzaamheid steeds belangrijker wordt.

Je moet een beeld maken van waar je bedrijf dan staat en dan maak je de juiste stappen om daar te komen, zowel in Lean als in het adopteren van de juiste product- en procestechnologie. Nadenken over modularisatie is hierbij erg belangrijk, ook voor duurzaamheidsdoeleinden.

Uitdagingen in de supply chain het hoofd bieden – en hoe Lean kan helpen

De grafische industrie maakt momenteel moeilijke tijden door, vooral in de nasleep van de Covid-pandemie. We zien tekorten aan basisgrondstoffen en componenten. De doorlooptijd van drukpersen is maar liefst een jaar, terwijl de kosten van inkt en energie de pan uitrijzen. Is de huidige supply chain-crisis een teken dat Just In Time een gebrekkig model is voor de huidige tijd?

Wilfred: Ik denk dat er in deze kwestie minstens drie punten zijn.

Just In Time gaat over lage voorraden en het optimaliseren van voorraden. Het kan verkeerd worden begrepen als zijnde ongeveer “nul voorraden”. Als producent wil ik misschien zo min mogelijk voorraden, maar ik heb ook genoeg nodig om mijn productie te continueren.

Maar ten tweede is Covid een zogenaamde ‘zwarte zwaan‘, oftewel een zeldzame gebeurtenis. De vraag is dus: bereid je je voor, of moet je je voorbereiden, op zulke zeldzame gebeurtenissen? Het is een groot dilemma: inderdaad, misschien kun je je helemaal niet voorbereiden op zoiets extreems of onverwachts als dit.

Ten derde: als je weet dat dit nu het geval is, en als je je wilt voorbereiden op toekomstige gebeurtenissen, kan er ook een overgang zijn van globalisering naar meer regionalisering. Bedrijven zullen minder geneigd zijn om hun productie te offshoren naar lagelonenlanden. Of als ze dat doen, kunnen ze de afstand tussen landen heroverwegen en dichter bij huis produceren. Bedrijven moeten zich afvragen: welke supply chain, netwerk en partners zijn voor mij cruciaal? Cruciale partners kunnen  dan bijvoobreld “dichtbij huis” worden geclusterd en de minder belangrijke bevinden zich verder weg. Dit is dus een goed moment voor bedrijven om te onderzoeken hoe ze supply chains kunnen reorganiseren, om in ieder geval rekening te houden met de zwarte zwaan.

Ook in de nasleep van de pandemie wordt wendbaarheid [het vermogen om snel te reageren op de klant] een steeds belangrijker onderwerp voor producenten. Als er een crisis is die de toeleveringsketen treft, kan een oplossing dual sourcing zijn: twee in plaats van één leverancier. Dat is belangrijk in een dynamische wereld.

Maarten: Vanuit het perspectief van drukkerijen van verpakkingen en etiketten zijn inktleveranciers door het tekort aan leveringen en de strengere veiligheidswetgeving ertoe gedwongen om inkten te herformuleren. Drukkerijen hebben hierdoor hun logistiek moeten aanpassen om wendbaar te zijn en snel te kunnen overstappen op een nieuwe inktserie. Inktdispensers die wij leveren helpen bij die flexibiliteit. Door hun modulaire productarchitectuur kunnen bijvoorbeeld componenten, roerwerken, doseerventielen en verwarmingselementen eenvoudig worden uitgewisseld.

Duurzaamheid: een Lean-zaak

Hoe beïnvloeden de zorgen over het milieu en de klimaatverandering het Lean denken en de implementatie ervan?

Jannes: In de loop van de tijd is de aard van de vraag van de klant veranderd: eerst hadden de kosten de overhand, gevolgd door kwaliteit, levertijd en toen innovatie, om steeds nieuwe producten aan te bieden. Nu wordt duurzaamheid een vijfde onderdeel van de klanteisen: de vraag naar circulaire producten. De verwachtingen van de consument zijn de afgelopen jaren dus geëvolueerd.

Bij lean staat de huidige en toekomstige klant altijd op nummer één. Het herkennen van verspilling is essentieel bij lean. Dat betekent dat in de huidige tijd de lean verspillingen niet alleen moeten worden gemeten in tijd en efficiëntie, maar ook in energie en materialen. Om deze reden maken verschillende bedrijven gebruik van duurzame waardestroommapping (sus-VSM). Levenscyclusanalyse en modularisering, die vaak een belangrijke impact hebben op duurzaamheid, zullen onderdeel worden van de Lean toolbox.

Persoonlijk denk ik dat de procesvisie van Lean belangrijk blijft, maar dat we daarnaast veel meer een systeemvisie nodig zullen hebben. Als iedereen materialen en componenten verzamelt om zich te beschermen tegen toekomstige ‘zwarte zwaan’-gebeurtenissen, hebben we een probleem. Omdat al deze producten en grondstoffen ergens zullen zijn waar ze niet worden gebruikt, zullen er waarschijnlijk onvoldoende componenten zijn op de plek waar ze echt nodig zijn. Dus wereldwijd zullen Lean denken en systeemdenken meer met elkaar verbonden raken.

Maarten: Ik ben het met Jannes eens over modulariteit als een onderdeel van systeemdenken. De modulaire productarchitectuur van onze doseersystemen reduceert verspillingen in de productie of bij aanpassingen aan de veranderende behoeften van de klant. Sommige inktleveranciers zijn ook bezig met het modulariseren van hun klantenaanbod: ze scheiden de technische vernis, die de functionele kenmerken levert, van de pigmenten die voor de kleur zorgen. Dat maakt een grotere verscheidenheid aan spotkleuren mogelijk met minder basiscomponenten, wat op zijn beurt de complexiteit, het transport en de risico’s in de supply chain vermindert.

Exploreren van de samenwerking tussen mens en machine

Welke trends zie je in het Lean denken?

Jannes: Lean productontwikkeling voor circulaire en duurzame producten wordt een hot topic. Ik verwacht verdere vooruitgang met betrekking tot Industrie 4.0, omdat we nog niet goed weten wat we kunnen doen met de enorme hoeveelheid beschikbare informatie. Een uitdaging kan zijn om de flow te verbeteren door middel van virtual reality-bijeenkomsten, waar een team van experts van over de hele wereld samenkomen om met elkaar te discussiëren in een virtuele ruimte.

Verder zullen we een verschuiving zien naar Lean 5.0, een geëvolueerde manier om Lean en technologie met elkaar te verbinden, die onderzoekt hoe mens en machine samenwerken en met elkaar verbonden zijn. Voor al deze zaken kunnen lean tools ingezet en aangepast worden.

Maarten: Leveranciers in de label- en verpakkingswaardeketens moeten samenwerken en betere, geïntegreerde oplossingen bieden aan drukkerijen, om handmatige gegevensinvoer en dubbeling van taken te verminderen. Processen zijn bijvoorbeeld niet met elkaar gekoppeld. Op dit moment moeten drukkers aparte softwarepakketten gebruiken voor verpakkingsontwerp, kleurformulering, productieplanning en inktmanagement. We hebben een meer geïntegreerd aanbod nodig met gemakkelijke, automatische gegevensoverdracht tussen softwarepakketten, zodat converters gegevens maar één keer hoeven in te voeren. Bij GSE hebben we besloten om het InkConnection-platform te starten, waar partners in de waardeketen ideeën en best practices kunnen delen om klanten te helpen en hun processen te verbeteren. Ook op een duurzame manier!

Voor meer informatie over de HAN Universiteit en de cursussen die zij aanbiedt in het Lean QRM Centre, klik hier. Als je meer inzicht wilt in het managen van je inktlogistiek in etiketten en verpakkingen, waarom begin je dan niet met dit artikel over Lean en Smart manufacturing?