5 Principles of Lean in Ink Logistics

De vijf principes van Lean

Een veelvoorkomend misverstand is dat Lean alleen maar gaat over kostenbesparing. Zoals in dit artikel wordt uitgelegd, is kostenbesparing slechts een deel van het grote geheel. Lean is een strategie voor de continue verbetering van processen en een methode om verspilling te elimineren en de waarde die je bedrijf biedt aan klanten te maximaliseren. De basis van de Lean-filosofie is ‘respect voor mensen’: het enige bedrijfsbezit dat met de tijd meegroeit en waarvan we weten dat betrokkenheid essentieel is om je als bedrijf te ontwikkelen.

Onderstaande 5 Principes van Lean geven een totaalbeeld van hoe deze filosofie je organisatie kan transformeren. Zoals we zullen zien, komen kostenbesparingen meestal niet voort uit directe interventie, maar als een bijproduct van de implementatie van de andere principes.

1. Definieer waarde

Het definiëren van waarde – waarvoor je klant bereid is te betalen – is de eerste stap om naar de business van je bedrijf te kijken. Wat vinden jouw klanten waardevol? Het kunnen kwantitatieve zaken zijn, zoals kwaliteit, levertijd en kosten. Of het kunnen kwalitatieve zaken zijn, zoals innovatie, en aandacht voor hen als klanten.

2. Breng de waardestroom in kaart

Met “value stream mapping” creëer je een visualisatie van de productstroom in je bedrijf om te bepalen voor welk werk de klant bereid is te betalen. Het onthult de activiteiten die nodig zijn om waarde te leveren via de workflow. Activiteiten die geen waarde opleveren voor de klant worden beschouwd als verspilling.

Er is echter een diepere blik nodig om vast te stellen of de stap geen waarde toevoegt en noodzakelijk is, of geen waarde toevoegt en niet noodzakelijk. Onnodige stappen moeten als pure verspilling worden geëlimineerd en de betrokken medewerkers moeten opnieuw worden toegewezen.

Bij het drukken van verpakkingen betaalt de klant bijvoorbeeld niet voor interne kwaliteitscontroles, zoals proofing of inline kleurmeting. Deze zijn echter wel nodig omdat de klant minder snel bereid is om voor het product te betalen als er geen controles worden uitgevoerd.

Evenzo betaalt de klant niet voor de moeizame inspanning om kleuren handmatig te mengen voordat de productie begint. Dit is niet nodig omdat er goedkopere, snellere en betrouwbaardere manieren zijn om dit te doen.

Value stream mapping is effectief om de symptomen van verspilling bloot te leggen en obstakels die verhinderen dat producten soepel door het bedrijf stromen. De resultaten kunnen verbluffend zijn:

studies hebben aangetoond dat 95% van de stappen in “pre-lean bedrijven” geen waarde toevoegen.

Het aanpakken hiervan biedt een groot potentieel voor het verbeteren van de prestaties en klanttevredenheid!

3. Creëer flow

Wanneer de niet-waardetoevoegende en onnodige stappen worden verwijderd en de waardetoevoegende stappen efficiënter worden gemaakt, is kijken hoe alle onderdelen in elkaar passen de volgende stap. Dit is de kans om je proces te stroomlijnen en knelpunten op te lossen, waardoor vertragingen en onderbrekingen worden geminimaliseerd.

Manieren om een ​​vlotte doorstroming te creëren, zijn onder meer het opnieuw ontwerpen van productiestappen en het opleiden van het personeel met een breder scala aan vaardigheden. Een voorbeeld is de introductie van een inktdispenser en spectrofotometer in de inktkeuken, die alle operators kunnen gebruiken. Door medewerkers in staat te stellen zich te concentreren op taken met toegevoegde waarde, verbeter je de motivatie: ‘Respect voor mensen’ in de praktijk.

4. Zet een ‘Pull’-systeem op

De meesten van jullie weten dat ‘pull’ de vraag is die door klanten wordt gecreëerd en ‘push’ de inspanningen van een bedrijf om te verkopen. Beide zijn nodig, maar ‘pull’ biedt de voordelen van just-in-time productie en de reductie van voorraden. Hoewel de recente crisis heeft geleid tot een aanpassing van zaken als voorraadbeheer en lange toeleveringsketens, zijn de basisstructuur en de waardestroom die door de Lean-principes wordt gepromoot niet veranderd. Zorgen voor voldoende materialen en het bewaken van de hoeveelheid werk in uitvoering is onderdeel van het waarborgen van pull. De simpele stelregel hier is: “Als het niet beweegt, verdient het geen geld.”

5. Streef naar perfectie

Lean en perfectie zijn doelen die nooit worden bereikt. De doelstellingen “onderweg” kunnen echter worden bereikt door de bovenstaande principes toe te passen en te onthouden dat alles altijd beter kan. Het omarmen van de Lean-cultuur van continue verbetering en respect voor mensen vormt de kern van de transformatie die bedrijven kunnen realiseren.

Ook bekend onder de Japanse term ‘kaizen’, is continue verbetering de voortdurende inspanning om producten, diensten of processen te verbeteren1. Het doel kan incrementele verandering zijn, of een ‘doorbraak’-moment, waarbij verbeteringen in één keer plaatsvinden. Processen hebben constante evaluatie nodig om verbeteringen aan te brengen op het gebied van efficiëntie, effectiviteit en flexibiliteit.

Belangrijk is dat continue verbetering een teaminspanning is. Succes op dit gebied wordt namelijk het beste bereikt door het opzetten van cross-functionele verbeterteams. Daarnaast moet er een cultuur worden gecreëerd waarin fouten maken geen kwestie van schaamte en schuld is, maar een kans om te leren en te verbeteren. De overgang van een angstcultuur naar een leercultuur is essentieel voor verbetering. Bij de Lean-cultuur zijn alle belanghebbenden betrokken en is elke medewerker een belangrijk onderdeel van succes.

In het volgende item van deze serie gaan we dieper in op het identificeren en verslaan van “de acht verspillingen ” in de workflow van de verpakkingsdrukker.

Noot: 1) Zie het Wikipedia-artikel: Continu verbeteringsproces

Wil je meer weten?

Meld je hier aan om regelmatig updates over deze blogreeks te ontvangen. Of neem contact op met ons verkoopteam voor een adviesgesprek, via e-mail info@gsedispensing.com of telefoon +31 575 568 080.

Menu