Het printen van gevarensymbolen verhoogt de veiligheid bij spotkleurinkten

Nieuwe software voor het automatisch genereren van etiketten met waarschuwingssymbolen helpt drukkerijen die werken met mengkleuren om te voldoen aan internationale standaarden voor gevarencommunicatie, waardoor de fabrieksveiligheid en milieubescherming worden verbeterd.

Veiligheid en milieubescherming zijn belangrijke aandachtspunten voor drukkers bij het omgaan met inkten en coatings. Zoals alle chemische stoffen, zijn deze potentieel gevaarlijk en kunnen ze onder bepaalde omstandigheden allerlei problemen veroorzaken. Gevaarlijke stoffen kunnen zijn:

  • kankerverwekkend
  • bijtend
  • irriterend voor huid of ogen
  • giftig

Gevarencommunicatie (‘HazCom’) op de werkplek is essentieel voor de bescherming van zowel de menselijke gezondheid als het milieu: ongevallen gebeuren wanneer mensen zich niet bewust zijn van het gevaar – of niet zijn opgeleid of uitgerust om met gevaarlijke stoffen te werken.

Het is daarom absoluut noodzakelijk dat werknemers de risico’s begrijpen van de stoffen waarmee ze werken, en welke voorzorgsmaatregelen ze moeten nemen om zichzelf en hun omgeving veilig te houden.

Waarom het labelen van gevaarlijke chemicaliën cruciaal is voor de veiligheid op de werkplek

Over de hele wereld zijn er wetten over hoe gevaarlijke chemicaliën op de werkplek kunnen worden geïdentificeerd en hoe deze gevaren aan anderen kunnen worden gecommuniceerd. De Hazard Communication Standard van de Verenigde Staten is een voorbeeld; de EU-verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels is een andere.

Productetikettering is slechts een onderdeel van de uitgebreide documentatievereisten. Voor drukkers betekent dit dat alle vaten met inkt passende, erkende waarschuwingen moeten bevatten, meestal op een zelfklevend etiket. Dit omvat emmers die worden gebruikt om gemengde inkten in de fabriek te transporteren of op te slaan, evenals grotere vaten met basisinkten die van de inktfabrikant komen.

GHS – een wereldwijde veiligheidsnorm voor gevarenpictogrammen

In de meeste regio’s is het verplicht om het Globally Harmonized System – ofwel ‘GHS’ – van de Verenigde Naties te gebruiken voor het identificeren en labelen van chemicaliën. Dit systeem maakt gebruik van symbolen voor het communiceren van gezondheids-, milieu- en fysieke gevaren die duidelijk zijn en algemeen worden begrepen in wereldwijde toeleveringsketens.

WAT IS HET GHS?
Gezien de groeiende internationale markt van chemische stoffen en mengsels, heeft de Verenigde Naties (VN) om mens en milieu te helpen beschermen en handel te vergemakkelijken, een ‘Globally Harmonized System’ (GHS) voor classificatie en etikettering van chemicaliën ontwikkeld.

Het GHS is één wereldwijd systeem voor het classificeren en communiceren van de gevaarlijke eigenschappen van industriële en consumentenchemicaliën. GHS bestaat naast het ‘Transport of Dangerous Goods’-systeem van de VN.

De VN bracht experts uit verschillende landen samen om het GHS te creëren met als doel wereldwijd hetzelfde te hebben aan:

  • criteria voor het classificeren van chemische stoffen op basis van hun gezondheids-, milieu- en fysische gevaren
  • eisen rond gevarencommunicatie op etiketten en veiligheidsinformatiebladen

Het GHS is geen formeel verdrag, maar een niet-juridisch bindende internationale overeenkomst. Daarom moeten landen (of handelsblokken) lokale of nationale wetgeving opstellen om het GHS te implementeren.

De CLP-verordening van de EU neemt het GHS over in alle lidstaten van de Europese Unie. Na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is de CLP-verordening behouden in de Britse wetgeving, met enkele kleine wijzigingen, om de Britse CLP-verordening te worden. Deze regelingen betekenen dat het Verenigd Koninkrijk GHS blijft toepassen.

Waarom drukkers van spotkleuren extra voorzichtig moeten zijn

Als een basisinkt of -vernis gevaarlijke chemicaliën bevat, ontvangt de printer deze van de fabrikant met de juiste waarschuwingslabels op de drum. Verpakkings- en labelprinters die speciale merkkleuren maken door basisinkten met elkaar te mengen, moeten echter extra voorzichtig zijn om te voldoen aan de wetgeving inzake gevarencommunicatie.

Elke keer dat een inktmengsel wordt gedoseerd of in een nieuwe container wordt gegoten, wordt het gevaar van één van de ingrediënten doorgegeven aan het nieuwe mengsel. De kritieke gevareninformatie gaat waarschijnlijk verloren – tenzij er op het punt van overdracht een geschikt etiket voor de nieuwe container wordt gegenereerd.

Informatie overbrengen met GSE Hazard symbol printing

Met dit in het achterhoofd hebben we bij GSE een speciaal softwareprogramma ontwikkeld dat specifiek bedoeld is om steunkleurenprinters te helpen voldoen aan de HazCom-normen.

GSE Hazard symbol printing lost het probleem op van het opsporen en communiceren van incidentele aanwezigheid van gevaarlijke chemicaliën in speciale kleuren. Telkens wanneer inktingrediënten worden gedoseerd of van de ene container naar de andere worden overgebracht, wordt het juiste gevarenetiket voor de nieuwe container afgedrukt.

Er is slechts één punt voor gegevensinvoer nodig: wanneer nieuwe inkten van de leverancier binnenkomen. De gebruiker kan maximaal vijf symbolen toewijzen aan basiscomponenten die in de database worden opgeslagen.

Symbolen die kunnen worden afgedrukt, zijn gedefinieerd in de richtlijn ter ondersteuning van de implementatie van de GHS voor classificatie en etikettering van chemische stoffen. Ze bevatten symbolen voor brandbare, irriterende, giftige en milieugevaarlijke stoffen.

De toegewezen symbolen worden automatisch afgedrukt op het label van de batch als het ingrediënt in de gemengde kleur aanwezig is. En als de gemengde inkt na het drukken weer op voorraad restinkt komt en voor een andere opdracht wordt hergebruikt, zorgt de software ervoor dat dan ook de juiste gevarensymbolen worden afgedrukt.

Afhankelijk van het huidige labelontwerp kan het nodig zijn dat GSE langere labels levert voor de extra symbolen. Wil je de symbolen in kleur weergeven, dan heb je een kleurenprinter of voorbedrukt etikettenpapier nodig.

Het afdrukken van gevarensymbolen van GSE is bedoeld voor flexo-, diepdruk- en zeefdrukkers en is compatibel met de nieuwste versie van de GSE Ink manager software.

Onthoud: het hoeft maar één keer te gebeuren!

Als het overdreven lijkt om een nieuw etiket af te drukken om “alleen maar” een emmer van het doseersysteem naar de drukpers te brengen, bedenk dan het volgende: elke gevaarlijke chemische stof zonder waarschuwing kan een ongeluk veroorzaken – of het nu in de wachtrij staat voor de eerstvolgende opdracht die binnen een uur wordt gedrukt, of dat het langdurig op de voorraad gaat.

Veiligheid is een discipline die fulltime waakzaamheid vereist – en is uiteindelijk essentieel voor succes.

Voor meer informatie

Neem contact met ons op om te leren hoe het GSE Hazard symbol printing u en uw mensen kan helpen veilig te werken bij het mengen en handlen van inkten en coatings.