Inkttraceerbaarheid: de sleutel tot veiligheid en naleving in voedsel- en farmaceutische waardeketens

Converters die leveren aan eindgebruikersmarkten waar productveiligheid van cruciaal belang is, moeten een systeem hebben voor het traceren van inktbatches naar elke opdracht – en in staat zijn om problemen onmiddellijk op te lossen. Moderne software voor het traceren van inkt is essentieel om te voldoen aan de veiligheidsnormen van de industrie.

Merkeigenaren eisen steeds vaker traceerbaarheid van grondstoffen, ook voor inkt en verpakkingen. Voor voeding, farmaceutica en cosmetica is het gebruik van de juiste inkt en verpakking voor elke opdracht een kritische veiligheidskwestie. Bovendien willen merken bewijzen dat hun toeleveringsketens vrij zijn van slavernij en geen milieu- of sociale schade veroorzaken.

Inkt: een kritische veiligheidskwestie in voedsel- en farmaceutische verpakkingen

Het belangrijkste veiligheidsprobleem met betrekking tot verpakkingsinkt voor deze toepassingen is ongetwijfeld het risico van migratie. Hier kunnen stoffen van of door de verpakking op of in het product terechtkomen.

Een veiligheidsrisico als gevolg van productverontreiniging kan de duurste inktgerelateerde fout van allemaal veroorzaken: een ‘product recall’ ofwel het terugroepen van producten. Dit was het geval voor Nestlé in 2005, toen sporen van 2-isopropyl thioxanthone (ITX), een stof die het UV-uithardingsproces in gang zet, werden ontdekt in babyvoeding in Italië. Het leidde ertoe dat drie miljoen liter van het product in vier Europese landen uit de schappen werd gehaald.

Veiligheidsvoorschriften worden steeds verder aangescherpt

Tegenwoordig moeten merkeigenaren en hun leveranciers werken met strikte gezondheids- en veiligheidsnormen die worden afgedwongen door wetgeving op het gebied van voedselcontact in alle belangrijke markten. In de Europese Unie (EU) legt Verordening 2004/Nr. 1935 het principe vast dat er geen risicovolle migratie van voedselcontactmaterialen mag zijn, geen verandering in smaak of geur, en geen bederf van voedsel. Om dergelijke risico’s te vermijden, stellen de Good Manufacturing Practices-regelgeving (GMP; 2023 / 2006) van de EU limieten voor toegestane migratieniveaus. De European Printing Inks Association (EuPIA) biedt richtlijnen om inktfabrikanten te helpen de GMP na te leven.

Traceerbaarheid: de oplossing voor veilige, transparante toeleveringsketens

Traceerbaarheid is de snelste en meest effectieve manier om de hoofdoorzaak van een probleem te identificeren en de betrokken producten terug te roepen naar de toeleveringsketen. Om deze reden moet een leverancier aantonen dat hij in staat is om grondstoffen naar de opdracht te herleiden om te voldoen aan de veiligheidsnormen van de industrie. En aangezien merkreputaties op het spel staan, kunnen er geen concessies worden gedaan aan de naleving.

Een belangrijke norm waarbij traceerbaarheid een belangrijke vereiste is, is de Global Standard van het British Retail Consortium (BRC). Het is goedgekeurd door meer dan 3.500 producenten over de hele wereld en helpt verpakkingsfabrikanten om goede productiepraktijken (GMP) toe te passen en kwaliteitsborging, wettelijke naleving en authenticiteit aan te tonen.

Inktbatches herleiden naar de opdracht – en vice versa

Standaarden, zoals BRC, vereisen de registratie van batchnummers van inktleveranciers en een systeem dat traceert voor welke verkooporders die inktbatches zijn verwerkt.

In het productieproces en de toeleveringsketen moeten batchnummers worden vastgelegd van de grondstof tot de verpakking. Dit maakt het traceren van grondstoffen mogelijk vanuit twee richtingen: van batch naar de opdracht en van de opdracht naar de batch.

  • Inktbatch naar opdracht: als een inktleverancier de drukker waarschuwt voor een probleem, wordt de problematische batch op het systeem opgezocht om te identificeren voor welke opdrachten deze is gebruikt.
  • Opdracht naar inktbatch: als een klant, zoals een merkeigenaar, een besmetting meldt kan de leverancier het ordernummer opzoeken en de grondstoffen identificeren die zijn gebruikt voor het maken van het betreffende product.

Auditoren eisen bewijs van goedgeorganiseerde tracering!

Het traceren van spotkleurinkten naar opdrachten is complex, omdat de kleuren worden gemaakt door een recept van verschillende basisinkten en coatings te mengen. En inderdaad, het recept zal waarschijnlijk persretourinkten bevatten, die ook moeten worden geïdentificeerd.

Om te voldoen aan de veiligheidsnormen die worden geëist door voedsel- en farmaceutische merkeigenaren, worden leveranciers regelmatig gecontroleerd of ze het traceren van inktbatches op orde hebben. De converter moet een georganiseerd traceringssysteem hebben en tijdens een audit bewijzen dat ze de procedures volgen. De mogelijkheid om een inktbatchnummer direct te koppelen aan een opdracht is essentieel, want in het onwaarschijnlijke geval van een crisis wordt van de leverancier verwacht dat hij binnen enkele uren een probleem identificeert.

GSE Traceability software: directe rapportage, geautomatiseerde registratie

Gezien de complexiteit en korte responstijden die nodig zijn, is het praktisch onmogelijk om de traceerbaarheid handmatig te beheren. Gelukkig is er speciale software beschikbaar om processen te automatiseren, zodat converters met minimale administratiekosten of vertragingen aan de eisen kunnen voldoen.

Tegenwoordig zijn er op maat ontworpen softwarepakketten voor inktmanagement waarmee de inktbatches direct en automatisch kunnen worden bijgehouden. De GSE Traceability-softwaremodule helpt de converter om onmiddellijk traceerbaarheidsrapporten te maken, opgemaakt in batch-naar-opdracht of opdracht-naar-batch volgordes.

Lees hier in detail hoe GSE Traceability software jou optimale zekerheid en naleving biedt.