Lean 4.0: essentieel om concurrerend te blijven in turbulente tijden

In een speciaal tweedelige interview door Adrian Tippetts onderzoeken we de toekomst van ‘Lean’ productie en Industrie 4.0: hoe kunnen verpakkingsdrukkers hun processen verbeteren door gebruik te maken van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van automatisering, en hoe gaan producenten om met tekorten in de toeleveringsketen en stijgende kosten in onzekere tijden?

In de nasleep van de Covid-crisis heeft vrijwel elke drukkerij wel te maken gehad met scherpe kostenstijgingen en een onzekere beschikbaarheid van materialen. Met de focus op het verminderen van verspilling, het creëren van meer flow in de productie en het toevoegen van klantwaarde, wordt de ‘Lean’ productie- en managementmethode gezien als essentieel om concurrerend te blijven in deze turbulente tijden. Bedrijven die Lean toepassen, produceren sneller, goedkoper en beter dan concurrenten – terwijl ze minder materiaal, productieruimte en handling nodig hebben. Bij het drukken van verpakkingen en etiketten kunnen Lean-processen de kosten en het verbruik met maar liefst 30% verlagen, waarbij de voordelen rechtstreeks naar de winst gaan.

Tegenwoordig biedt het tijdperk van automatisering nog meer mogelijkheden voor prestatieverbetering – met softwareontwikkelingen die helpen om kosten te besparen en processen te vereenvoudigen.

Dus hoe passen converters de nieuwste Lean-technieken toe om te overleven en te gedijen in deze onstabiele tijden? We hebben twee vooraanstaande wetenschappers op het gebied van Lean uitgenodigd om inzicht te geven.

Dr.ir. Jannes Slomp, lector World Class Performance, en Wilfred Knol, promovendus van de HAN University of Applied Sciences (Arnhem en Nijmegen, Nederland), voegden zich in dit interview bij Maarten Hummelen, marketingdirecteur van GSE. Het HAN Lean QRM Centrum is het enige kenniscentrum in zijn soort in Europa, gericht op de organisatie en continue verbetering van productontwikkeling, slimme productie, veranderingsmanagement en leren.

Lean definiëren: focus op klantwaarde, verspilling verminderen

Kun je eerst een korte introductie geven over Lean, Just In Time en Quick Response Manufacturing? Hoe hebben deze concepten de productieketens de afgelopen tijd getransformeerd?

Wilfred: De zegen en vloek van Lean is de ‘interpretative viability’, wat betekent dat verschillende mensen verschillende betekenissen aan de term geven. Aan de ene kant helpt deze dubbelzinnigheid het concept, omdat het voor veel mensen nuttig kan zijn om het uit te leggen op een manier die hij of zij geschikt acht. Maar aan de andere kant helpt deze dubbelzinnigheid niet bij het definiëren van Lean. Zelfs vandaag de dag hebben experts nog geen consensus gevonden over hoe de term het beste kan worden gedefinieerd. De meest voorkomende definitie is:

een managementconcept dat zich richt op het verbeteren van de klantwaarde en het verminderen van verspilling, uitgedrukt in kwaliteit, levering en kosten.

Enkelstuks flow

‘Lean’ is ontwikkeld vanuit het Toyota Production System. Vergeleken met massaproductie is Lean meer gericht op de flow van enkelstuks, met kleinere batches en snelle insteltijden. ‘Just In Time’ [JIT] is de term om die continue stroom te beschrijven: alle materialen worden in het proces naar de plaats gebracht waar ze nodig zijn, op het exacte tijdstip dat nodig is, om stuk voor stuk te produceren. Enkelstuks flow zorgt ervoor dat defecten of problemen in het proces snel worden gevonden, waardoor je je   onmiddellijk kan concentreren op het oplossen ervan.

JIT is een van de belangrijkste pijlers van het Lean-systeem, dat ook bestaat uit ‘pull-systemen’ zoals Kanban-planning, ‘respect voor mensen’ en de voortdurende zoektocht naar continue verbetering – de Japanse term hiervoor is Kaizen.

Quick Response Manufacturing [QRM] is een voortzetting van het Lean productiesysteem, ontwikkeld door Rajan Suri. Het is gericht op het bereiken van flow in productiesystemen met kleine hoeveelheden in een grote variëteit en op projectbasis. Maar de principes zijn hetzelfde.

Lees onze ‘Vijf principes van Lean’ blog om meer te leren over Lean.

Wanneer en waarom was GSE voor het eerst geïnteresseerd in Lean?

Maarten: We zijn onze reis in 2010 begonnen. Onze uitdaging was om te voldoen aan de toenemende eisen op het gebied van maatwerk en snelheid van leveren, dus hebben we de QRM-strategie aangenomen. Elke machine die wij leveren is uniek. We verkortten onze productiedoorlooptijden en konden producten met een grotere verscheidenheid aan functies aan onze klanten aanbieden. We hebben al onze doseersystemen opnieuw ontworpen met een modulaire architectuur. Hierdoor konden we  met minder machinecomponenten sneller machines op maat configureren en ons aanbod eenvoudig aanpassen aan de gewenste toepassing, inkttype of volumebehoeften.

Inktmanagement cruciaal voor concurrentievoordeel

Waarom heeft de focus op inktgerelateerde processen zo’n grote invloed op de algehele prestaties bij het drukken?

Maarten: Hoewel inkt slechts een klein deel van je kosten uitmaakt, misschien 6% van de totale kosten, kan het een enorme impact hebben op de bedrijfsprestaties. Dit betekent dat het kijken naar je inktprocessen een goed startpunt kan zijn om op zoek te gaan naar verbeteringen met Lean-technieken.

Als de inktkleuren niet juist zijn, kun je vertraging oplopen in de inktkeuken wat weer leidt tot meer stilstandtijd van de drukpers en verspilling van substraat, inkt en tijd. We vinden het dus erg belangrijk om inkten goed te managen om concurrerend te blijven.

Lees ons ‘Inktkostenijsberg’ artikel om inzicht te krijgen in inktgerelateerde kosten.

Bedenk dat Lean concurrentievoordeel oplevert, omdat besparingen door het reduceren van verspillingen rechtstreeks kan bijdragen aan het verhogen van de winst. € 100.000 besparen, terwijl je werkt met een winstmarge van 5%, staat gelijk aan het genereren van een extra omzet van € 2 miljoen.

Lees onze blog over hoe je je huidige inktgerelateerde processen kunt analyseren, en knelpunten en verbetermogelijkheden kunt identificeren.

Welk advies kun je drukkers geven voor het maken van een begin aan de Lean-reis?

Wilfred: Veel bedrijven zijn bekend met operationele technieken zoals de Eight Wastes-tool voor het identificeren van verspillingen en het 5S-programma voor het reorganiseren van de werkplek. Maar dit is niet per se het ideale startpunt.

Het Toyota Productiesysteem leert ons om ons te concentreren op zowel de operationele processen als verbeterprocessen. Dus voordat ze met 5S aan de slag gaan, richten succesvolle bedrijven zich op verbeteronderdelen, zoals:

  • Toyota Kata – vaardigheden die worden aangeleerd om gewoonten te verbeteren door corrigerende feedback
  • de A3-methode voor het coachen en aanmoedigen van een wetenschappelijke benadering van probleemoplossing
  • de Plan-Do-Check-Act-cyclus voor het bereiken van continue verbetering.

Lean en Industrie 4.0: overal informatie versnelt drukprocessen

Hoe is Lean geëvolueerd in het tijdperk van automatisering en internet?

Jannes: Lean is gericht op het verkrijgen van flow, in processen en in de hele supply chain, van leverancier tot klant. In het tijdperk van Industrie 4.0 is informatie overal beschikbaar. Als dat het geval is, kun je veel meer doen. Je kunt meer pull, meer JIT creëren en, als je alle informatie van je product op de locatie van je klant hebt, gebruik je de realtime informatie om nieuwe verdienmodellen te creëren en manieren om de klant te ondersteunen.

Een voorbeeld is servitization, waarbij klanten betalen voor een dienst in plaats van de apparatuur te kopen. De klant betaalt per product dat hij maakt op de machine waarvan de fabrikant eigenaar blijft. Eén van onze partnerbedrijven produceert bijvoorbeeld liften die worden verhuurd aan de gebouweigenaren, die betalen voor het daadwerkelijke gebruik van de lift.

Met realtime informatie kunnen leveranciers ook verantwoordelijk worden voor de grondstofvoorraden bij de klant, omdat ze alle informatie over het voorraadniveau hebben en de batchgroottes kunnen produceren die vereist zijn door hun productiesysteem zonder te wachten op een klantorder. Dat scheelt veel administratieve kosten en tijd. Dit is alleen mogelijk met de beschikbaarheid van informatie.

Als informatie overal direct beschikbaar is, kun je alle elementen van de hele supply chain met elkaar verbinden, waarbij innovatie wordt gestimuleerd en bedrijven samenwerken om de klant nieuwe waardeproposities te bieden.

Hoe is het aanbod van inktlogistiek geëvolueerd in het tijdperk van Industrie 4.0?

Maarten: We hebben de connectiviteit van onze machines verbeterd en nieuwe besturingssoftware ontwikkeld om informatie direct beschikbaar te maken en processen te versnellen. In onze inktdispensers hebben we de machinebesturing, computers, pneumatiek en elektronica opnieuw ontwikkeld. We zijn klaar voor servitization en het Internet of Things.

Op het gebied van applicatiesoftware hebben we in 2017 GSE Ink manager geïntroduceerd, met optionele modules die een grotere connectiviteit en beschikbaarheid van gegevens mogelijk maken. Zo zijn er speciale softwaremodules voor eenvoudige integratie met ERP-leveranciers, Management Informatie Systemen en cloudapplicaties.

Hoe heeft de cloud het inktbeheer verbeterd?

Maarten: De cloud heeft op verschillende manieren invloed gehad op het inktmanagement en sommige van onze softwaremodules profiteren hiervan.

Nieuwe inktrecepten van een inktleverancier kunnen direct beschikbaar worden gemaakt voor de converter en geïmporteerd worden in de software van het inktdoseersysteem. De cloud geeft je ook on-demand realtime informatie. Zo kunnen onze dispensers elk kleurverbruik via internet communiceren naar een cloudapplicatie die realtime voorraadinformatie beschikbaar stelt. Al deze toepassingen zijn ontworpen om processen te versnellen.

Jannes: Het laat zien dat de beschikbaarheid van realtime informatie snellere en betere besluitvorming mogelijk maakt. Niet alleen binnen het bedrijf, maar langs de hele waardeketen, de innovatieketen en zelfs samenwerking op lokaal niveau. Het levert veel mogelijkheden op.

Wist je dat? Het implementeren van een goed Lean en Smart inktmanagementsysteem kan drukkers tot 30% kosten besparen. Lees meer: ​​hoe inktlogistiek uw kleurproblemen kan omzetten in prestatieverbeteringen.

In het volgende deel van ons interview zal ons panel de optimale manier om aan een Lean-programma te beginnen bespreken, alsmede welke uitdagingen in de toeleveringsketen de drukker in de toekomst kan verwachten.

Klik hier voor meer informatie over de HAN University en de cursussen die zij aanbiedt in het Lean QRM Centrum.