GSE Article management

Manage de inktbehoeftes per printontwerp

Met de optionele GSE Article management softwaremodule kunt u de inktbehoefte definiëren voor een specifiek printontwerp (“artikel”). Nadat het gewenste aantal artikelen is ingevoerd, berekent de software automatisch de vereiste inkthoeveelheid per recept.

Wanneer een bepaald gedrukt product herhaaldelijk wordt besteld, kan dit worden gedefinieerd als een artikel. In het artikel kan informatie worden gedefinieerd over de vereiste hoeveelheid inkt per recept en de drukpers die voor het drukken van het product moet worden gebruikt. Wanneer het product wordt besteld, hoeft alleen de gewenste hoeveelheid te worden ingevoerd. De software berekent vervolgens automatisch per recept het gewicht aan inkt dat nodig is voor het drukken van de opdracht.

Inkt calculator

De software kan automatisch de inktbehoeften berekenen, waardoor handmatige gegevensinvoer niet meer nodig is. Het berekent het drukoppervlak van elke kleur op basis van de opgegeven lengte, breedte en dekkingsfactor. Als de optionele absorptiefactor wordt ingevuld, kan de software het benodigde inktgewicht per recept precies berekenen.

Inktkostenbeheer

Na het invoeren van de inkoopprijzen van de basiscomponenten, kunnen de inktkosten van de artikelen automatisch worden gegenereerd. Hiermee kan een voorcalculatie worden gemaakt van de inktkosten van de productieorder. Dit is een basisfunctionaliteit van GSE Ink manager. Na het uitvoeren van de productieorder kan de nacalculatie van de inktverbruikskosten, met aftrek van de gerecyclede retouren, worden gerapporteerd en geëvalueerd.

Artikeleigenschappen, referenties en revisies

Artikeleigenschappen en -referenties bieden talrijke flexibele opties om vrij extra informatie aan een artikel toe te voegen, zoals de vereiste viscositeit, rasterwals of aangewezen operator van de drukpers. U kunt deze aanvullende informatie bijvoorbeeld afdrukken op het orderprotocol om de operator te instrueren. We kunnen zelfs eigenschappen voor elke perspositie definiëren. Deze aanpasbare verwijzingen en eigenschappen kunnen ook worden gebruikt voor het genereren van waardevolle samenvattingen en meer gedetailleerde rapporten.

De software registreert ook alle wijzigingen in een artikel. Een samenvatting toont de gegevens die per revisie en door welke gebruiker worden gewijzigd. Ideaal voor traceerbaarheid en “ontwerpgeschiedenis” doeleinden.

Neem contact met ons op om te starten!