Werk veilig met inkten voor spotkleuren!

Telkens wanneer inktfabrikanten basisinkten leveren die gevaarlijke chemicaliën bevatten, worden ze geleverd met de juiste waarschuwingslabels die op de vaten zijn bevestigd. Maar deze belangrijke informatie – met erkende symbolen – wordt niet automatisch overgedragen als die inkt wordt verwerkt.

Wat als je bijvoorbeeld een speciale kleur mengt met deze basiskleuren? De emmer met de gemengde kleur heeft dan geen gevarensymbolen.

De GSE Hazard symbol printing softwaremodule vult deze informatiekloof. Het is een programma dat automatisch de juiste, internationaal erkende waarschuwingslabels afdrukt voor het vervoeren en opslaan van speciale kleurmengsels, waardoor de bescherming van uw personeel en de omgeving in de drukkerij wordt verbeterd.

Automatisch erkende waarschuwingspictogrammen afdrukken

Met de software kan de gebruiker maximaal vijf symbolen toewijzen aan basiscomponenten in de database van de gebruiker. De software zorgt ervoor dat de toegewezen symbolen gebaseerd zijn op het Globally Harmonized System van de Verenigde Naties, waarmee fysieke, gezondheids- en milieurisico’s worden aangegeven. Deze worden automatisch afgedrukt op het label van de batch als het ingrediënt in de gemengde kleur aanwezig is.

Gedurende de levensduur van de inkt is geen dubbele invoer nodig: als een deel van de gemengde inkt na het drukken weer in de voorraad retourinkten komt en voor een andere opdracht wordt hergebruikt, zorgt de software ervoor dat dan ook de juiste gevarensymbolen worden afgedrukt.

Het afdrukken van gevarensymbolen van GSE is ideaal voor flexo-, diepdruk- en zeefdrukkers en is compatibel met de nieuwste versie van de GSE Ink manager software. Symbolen die kunnen worden afgedrukt, zijn gedefinieerd in de richtlijn ter ondersteuning van de implementatie van de GHS voor classificatie en etikettering van chemische stoffen. Ze bevatten symbolen voor:

  • ontvlambare stoffen
  • bijtende stoffen
  • irriterende stoffen
  • giftige stoffen
  • milieugevaarlijke stoffen

Voor meer informatie

Lees onze uitgebreide blog over dit onderwerp of neem contact met ons op om te leren hoe GSE Hazard symbol printing u en uw mensen kan helpen veilig te werken bij het mengen en verwerken van speciale kleuren.