Reuse press return inks easily for new jobs

Eenvoudig hergebruik van restinkten

Restinkten, of retouren, kunnen tot eenderde uitmaken van de totale gedoseerde hoeveelheid inkt. Het komt bij drukkerijen vaak voor dat er een enorme voorraad is ontstaan met deels gebruikte inktemmers, die uiteindelijk worden weggegooid als de exacte kleur niet wordt hergebruikt bij een nieuwe opdracht. De optionele GSE Return ink management softwaremodule hergebruikt deze restinkten op de meest efficiënte manier in nieuwe doseeropdrachten, per emmer of per “cluster”.

Hergebruik van restinkten met de emmermethode

Met GSE software is de recycling van restinkten kinderspel, doordat de gebruiker stap voor stap door het proces wordt geleid.

Het basisidee van geautomatiseerde drukinktlogistiek is dat inkten op basis van een uniek kleurrecept met basiscomponenten worden gedoseerd. Elke emmer met gedoseerde inkt krijgt een uniek identificatienummer en wordt toegewezen aan een opdracht. Nadat het drukproces is voltooid, weegt de operator de emmer met inkt dat is teruggekomen van de drukpers in. Dit kan op de weegschaal van het doseersysteem, of met een afzonderlijk retourweegstation in het restinktmagazijn. De software stelt een opslaglocatie voor de teruggekomen inktbatch voor en een etiket kan worden afgedrukt met gegevens zoals receptcode, emmer-ID en inktgewicht. De software maakt een 3D virtuele opslagruimte aan, zodat de gebruiker een precieze opslaglocatie voor de restinkten kan kiezen. Eenmaal toegewezen aan de juiste opslaglocatie, wacht de restinkt op hergebruik.

Bij elke nieuwe doseeropdracht vraagt ​​de software de gebruiker om uit een lijst met herbruikbare restinkten te kiezen. Een voorbeeld: de retouren van Coca-Cola-rood kunnen uiteraard worden hergebruikt voor een nieuwe batch van diezelfde kleur. Maar omdat het recept van de kleur bekend is – de individuele basiscomponenten en hun hoeveelheden – kan het ook worden gebruikt om een ​​kleur te maken met dezelfde basiscomponenten, zoals Fanta-oranje. Nadat de restinkten zijn gekozen die opnieuw moeten worden gebruikt, haalt de operator de inkt op uit het restinktmagazijn. De emmer met de restinkt wordt op de weegschaal geplaatst. Vervolgens controleert de software het gewicht en berekent automatisch hoeveel verse inkt moet worden toegevoegd om de doelkleur te doseren. Een scheutje geel bijvoorbeeld, om van Coca-Cola-rood Fanta-oranje te maken!

Met GSE Return ink management is het ook mogelijk om “substituten” te gebruiken – inkten of vernissen die voor meer toepassingen dan andere kunnen worden hergebruikt. Een retour met een recept met een hoogwaardige vernis kan bijvoorbeeld worden gerecycled in recepten met een vernis van mindere kwaliteit (maar niet omgekeerd). Retouremmers kunnen ook rechtstreeks worden geboekt op een klantenorder (als de softwaremodule GSE Order management is geïnstalleerd).

Kar met restinkt inwegen

Een nieuwe functionaliteit is “kar inwegen”. Dit helpt de operator om de efficiëntie van het retourweegproces te verhogen. In plaats van elke afzonderlijke emmer te wegen, kunnen meerdere retouremmers tegelijk op de weegschaal worden geplaatst. Deze kunnen op een kar of een pallet staan, of op elkaar zijn gestapeld. De operator verwijdert vervolgens elke emmer één voor één. Tegelijkertijd registreert de software elke emmer in het restinktmagazijn.

Hergebruik van retouren met de “clustermethode” 

Een andere manier van werken is om de restinkten in “clusters” van kleuren te verzamelen. Retouren met dezelfde kleur of met dezelfde basisingrediënten worden gecombineerd in een enkel basiscomponent, die vervolgens wordt aangesloten aan het inktdoseersysteem. Dit helpt om die restinkten automatisch te recyclen, zonder elke afzonderlijke emmer uit het restinktmagazijn op te hoeven halen.

De software kan bijvoorbeeld helpen om alle blauwe retouren te verzamelen met dezelfde basisingrediënten. Deze worden verzameld in bijvoorbeeld een 200 L vat en kleurformulatiesoftware kan verschillende recepten van deze blauwe clusterinkt genereren. Met GSE Return ink management kunt u aan elk cluster verschillende recepten toewijzen door het maken van “clusterindexen”, wat helpt om maximale recyclingefficiëntie te bereiken.

Beide recyclingmethoden (per emmer of per cluster) kunnen parallel worden gebruikt. Houd er rekening mee dat een barcodeprinter en -lezer essentieel zijn voor het gebruik van deze softwaremodule.

Softwaregrid en -rapporten 

Het grid “voorraad retouren” biedt een schat aan informatie over de retouremmers, inclusief houdbaarheidsdatums. De software biedt ook verschillende standaardrapporten, zoals retourverbruik, retourveranderingen en de hoeveelheid restinktvoorraad op basiscomponentniveau.

Voorbereiden en reserveren van retouren

Emmers kunnen worden voorbereid met één of meer retouren voor specifieke doseeropdrachten die zijn gepland in de doseerlijst. Dit is met name praktisch als u met een retourweegstation werkt.

Als u een retour boekt voor een specifieke opdracht (bijvoorbeeld een opdracht met dezelfde kleur), vinkt u gewoon het vakje “gereserveerd” aan op het display, waarmee u aangeeft dat de retour is gereserveerd.

GSE Return ink management
  • Hergebruik van retouren per emmer (numeriek)
  • Meerdere retouremmers
  • Substituten
  • Hergebruik van retouren met clusters (met indices voor verschillende recepten)
  • Kar inwegen
  • Retouren voorbereiden
  • Retouren reserveren
  • Meerdere 3D-opslaglocaties voor retouren
  • Geef per recept aan op welke locatie de retouren moeten worden opgeslagen
  • Uitgebreide rapporten

Neem contact met ons op om te starten!