Mengen met één druk op de knop

De Colormix semi-automatische menger is geschikt voor het homogeniseren van gedoseerde inkten. De menger bevindt zich aan het einde van de uitvoerzijde van de rollenbaan van het Colorsat Compact doseersysteem (hoge of lage versie).

De menger is geschikt voor inkten op water- en solventbasis. Er zijn twee versies beschikbaar, afhankelijk van de te gebruiken emmergrootte en inktviscositeit. De standaarduitvoering is geschikt voor emmers tot 25 liter en een viscositeit tot 500 mPas. De zwaarder uitgevoerde “heavy duty” versie kan emmers tot 60 liter aan en een viscositeit tot 1.250 mPas (zie foto/video).

Nadat de emmer met gedoseerde inkt handmatig onder de menger is geplaatst, zakt de as met mengbladen in de emmer. Het mengproces wordt gestart met een drukknop. Nadat het mengproces is beëindigd, wordt de mengas omhoog gebracht. Om tijdens het bewegen vervuiling te voorkomen, wordt automatisch een lekbak onder het mengblad gedraaid. Naast de menger is een emmer met reinigingsmiddel geplaatst voor het reinigen van de as en de mengbladen. Na elke menging wordt de mengas automatisch naar deze emmer gedraaid en neergelaten. Het reinigingsproces wordt gestart. Nadat het reinigingsproces is beëindigd, wordt de as omhoog gebracht en teruggedraaid naar de mengpositie.

Geautomatiseerd mengen en reinigen 

De meng- en reinigingsprocessen zijn volledig geautomatiseerd. Alle op en neer bewegingen van de mengas worden automatisch uitgevoerd door een pneumatische cilinder, en ook de rotatie van de menger is volledig geautomatiseerd. Alle bewegingen worden geregeld door de software van het doseersysteem. 

Integratie met een Colorsat Compact Hoog 

De semi-automatische menger kan worden geïntegreerd met een Compact Hoog doseersysteem. Een automatische rollenbaan stelt u in staat om emmers vrij te geven en kleine hoeveelheden te maken. Het bestaat uit een invoerbaan en een uitvoerbaan. Daartussen bevindt zich onder de doseerkop (boven de vloerweegschaal) een open gedeelte, die het mogelijk maakt om een 200-liter vat te positioneren en hierin te doseren. Voor het doseren in emmers, kan een verrijdbare rollenbaan (kar) in deze opening op de vloerschaal worden geplaatst. Deze mobiele rollerbaan overbrugt de invoer- en uitvoerbanen.