Voldoen aan kwaliteitsnormen voor verpakkingsinkten met GSE Traceability

De GSE Traceability-softwaremodule helpt de converter om onmiddellijk traceerbaarheidsrapporten te kunnen maken en te voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen voor voedsel-, farmaceutische en cosmetische verpakkingen, zoals GMP.

Hoe het werkt

Als GSE Traceability is geactiveerd, moet de gebruiker een batchcode invoeren telkens wanneer een vat wordt gewisseld aan het doseersysteem of wanneer een component handmatig wordt toegevoegd (zie de schermafbeelding hieronder).

Voor elke doseeropdracht in de opdrachtenlijst wordt een unieke containernummer aangemaakt. Bij elk gedoseerd component wordt de batchcode met de opdracht-/containergegevens in de database opgeslagen.

Traceerbaarheidsrapporten

Door de juiste configuratie en het juiste gebruik van de software kun je direct traceerbaarheidsrapporten maken, opgesteld in batch-naar-opdracht of opdracht-naar-batch volgordes. Deze rapporten bevatten onder meer:

  • containernummers, recepten en productiedata en vervaldata van vers gedoseerde inkten
  • identificatie van batchcodes van vorige en volgende vaten

Bij gebruik in combinatie met de softwaremodule GSE Order management kunnen deze rapporten worden uitgebreid met informatie over de verkooporder.

Traceren van retourinkten

Bij spotkleuren kan de inkt die na een opdracht in de pers achterblijft, worden geretourneerd voor hergebruik, hetzij voor dezelfde kleur, hetzij als ingrediënt voor een andere kleur. Dus sporen van een inktbatch kunnen in de loop van de tijd vele doseer-productie-retourcycli doorlopen, en dus in verschillende opdrachten terechtkomen.

Het probleem van het traceren van de inkt tijdens dit traject wordt opgelost met GSE Traceability: bij gebruik in combinatie met de GSE Return ink management softwaremodule is het mogelijk om een geretourneerde spotkleurinkt tot 99 doseercycli terug te zoeken! Traceerbaarheidsrapporten bevatten dan ook informatie over containernummers, recepten, ordernummers, opslaglocaties en vervaldata van de retourinkten.