Automatiseer je inktlogistiek voor duurzame verpakkingen!

Duurzaamheid is geen ‘optioneel extraatje’ in een businessplan van een organisatie: het moet centraal staan. Inktdoseren en dedicated software dragen bij aan een circulaire economie, waarmee je milieu- en financiële doelstellingen kunnen worden bereikt.

Hoe voldoen we aan de behoeften van de huidige generatie, zonder afbreuk te doen aan de behoeften van morgen, terwijl we een evenwicht vinden tussen milieuzorg, economische levensvatbaarheid en sociaal welzijn? Dit is de uitdaging van ‘duurzaamheid’ – en voor elk bedrijf moet deze vraag de besluitvorming op elk niveau sturen, van strategie tot productie, tot en met de keuze van zakenreizen.

Zeker, merkeigenaren verwachten nu van hun verpakkingsleveranciers dat ze duurzaamheid centraal stellen in de strategie als voorwaarde voor toekomstige leveringen. Dit wordt niet alleen gedreven door druk van steeds milieubewustere consumenten. Het verband tussen overconsumptie van de hulpbronnen van de wereld en de steeds verwoestender gevolgen van klimaatverandering wordt algemeen erkend – en merkeigenaren hebben het voortouw genomen door hoge doelen te stellen aan het gebruik van gerecycled materiaal in verpakkingen en de milieuprestaties van hun leveranciers nauwlettend te onderzoeken.

Om overconsumptie aan te pakken, schakelen spelers in de verpakkingsketen over op een circulaire economie. Hierin worden hulpbronnen efficiënter gebruikt en blijven deze zo lang mogelijk in de productieketen door geoptimaliseerd gebruik en hergebruik. Hierdoor waarde wordt toegevoegd aan de economie, terwijl de schade aan het milieu wordt geminimaliseerd.

De ‘Circulariteitsladder’

De circulariteitsladder – of ‘R-Ladder’ beschrijft zes strategieën om het gebruik van nieuwe grondstoffen te verminderen. Deze zijn bedacht door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), een Nederlandse overheidsinstantie:

  • R1: Refuse and Rethink (weiger en heroverweeg) – laat bepaalde producten achterwege, of hergebruik ze intensiever door ze multifunctioneel in te zetten.
  • R2: Reduce (reduceer) – produceer producten efficiënter, of maak ze efficiënter in gebruik.
  • R3: Reuse (hergebruik) – verleng de levensduur van het product door het opnieuw te gebruiken.
  • R4: Repair and Refurbish (repareer en knap op) – verleng de levensduur van het product door apparatuur en machines op een optimaal prestatieniveau te houden en ze aan te passen aan nieuwe normen.
  • R5: Recycle – hoe meer je grondstoffen verwerkt en hergebruikt, hoe minder je nieuwe materialen hoeft te benutten, die volgens een studie van de Association of Plastic Recyclers een veel hogere ‘carbon footprint’ hebben dan het gebruik van gerecyclede materialen.
  • R6: Recovering energy from materials (recupereren) – energie en materialen terugwinnen voor hergebruik.  Plastic afval kan bijvoorbeeld worden teruggewonnen voor de baksteenproductie in de bouw.

Inktlogistiek in de circulaire economie

Drie van deze strategieën kunnen worden gebruikt om uw inktgerelateerde processen duurzamer te maken – wat aanzienlijke besparingen oplevert en je milieuprestaties in het proces verbetert. Dit zijn Reduce, Reuse en Recycle.

De sleutel tot het implementeren van deze strategieën is automatisering: het gebruik van een gravimetrische inktdispenser en speciale software, voor het voorbereiden van kleuren en het managen van inktgerelateerde processen. Dit zorgt voor voorspelbare en herhaalbare kwaliteit – met alleen de inkt, materialen of andere middelen die nodig zijn om aan de verwachtingen van de klant te voldoen. Door de vele vormen van verspillingen te elimineren, verminder je jouw inktverbruik tot 30%.

Reduce (reduceer het verbruik):

De inzet van een inktdoseersysteem om automatisch kleuren te mengen, geeft je in één keer een nauwkeurige kleurkwaliteit in de juiste hoeveelheid. Het berekent de exacte gewichten van inktingrediënten en doseert deze in een vat, om de precieze kwaliteit en kwantiteit voor de drukopdracht te bereiken.

Het is niet nodig om prijzige voorgemengde inkten te kopen of om extra hoeveelheden te mengen om te voorkomen dat de productie stil komt te staan. Je bestelt een klein aantal basiskleuren in grotere volumes, waardoor transport-, opslag- en administratiekosten worden bespaard. Het doseren is ‘on demand’ – wat je financiële winst oplevert naast het verminderen van je footprint.

Reuse & recycle (hergebruik en recycle):

Aan het einde van een flexo- of diepdrukopdracht blijft er tot 7 kg inkt over in de drukpers. Met een gravimetrische inktdispenser kunnen deze restinkten worden ingewogen, en op de restinktvoorraad worden geboekt voor nieuwe opdrachten. Er zijn drie manieren om geretourneerde inkten in nieuwe jobs te gebruiken: ‘hergebruiken’ wanneer het voor dezelfde kleur is, of ‘recycling’ wanneer het wordt gebruikt als onderdeel van een mengsel voor een nieuwe kleur:

  • Hergebruik van de inkt voor het drukken van dezelfde kleur – er zijn geen extra ingrediënten nodig, dus er hoeft niet bij gedoseerd te worden. De inkt wordt rechtstreeks aan de drukpers aangesloten.
  • Recycling van een emmer met retourinkten voor het mengen met andere ingrediënten – om een emmer met een andere kleur te maken voor een specifieke drukopdracht.
  • Recycling door retourinkten te verzamelen – om een nieuwe basiskleur te maken in een vat dat aan het doseersysteem wordt aangesloten. Dit is ideaal voor grote hoeveelheden retourinkten.

Laat solventen achterwege en schakel over op inkt op waterbasis – dit maakt het leven makkelijker!

Er zijn nu inkten op waterbasis voor flexibele verpakkingstoepassingen. Overschakelen van oplosmiddelen elimineert VOS-emissies en levert zowel een veiligheidsvoordeel als een milieuvoordeel op. Het managen van inkten op waterbasis is ook eenvoudiger – en dus kostenbesparend – omdat er geen explosiebestendigheid tegen elektrostatische lading nodig is en er geen noodzaak is voor het opvangen of terugwinnen van solventdampen.

Modulaire doseersystemen vereenvoudigen de overstap naar inkten op waterbasis

Doseersystemen met een modulair ontwerp kunnen worden uitgebreid met maximaal 32 extra basiskleuren om twee inktsets tegelijkertijd te accommoderen.  Dit maakt een soepele omschakeling van oplosmiddel naar inkten op waterbasis mogelijk , zodat je jouw bestaande voorraden zonder verspilling kunt afbouwen.

Bovendien kan het supportteam van GSE advies geven om inktgerelateerde processen zo efficiënt mogelijk te maken, door je huidige manier van werken in kaart te brengen en de optimale ‘toekomstige staat’ van processen mede te ontwerpen.

Kortom, de overstap naar de circulaire, ecologisch duurzame economie voor flexibele verpakkingen hoeft niet pijnlijk te zijn – integendeel, met geautomatiseerde inktlogistiek verdien je dit snel terug!

Om jouw reis in de “lean inktlogistiek”  te beginnen, kun je contact opnemen met ons verkoopteam voor een adviesgesprek, via info@gsedispensing.com of +31 575 568 080. Meld je hier aan om regelmatig updates over deze blogserie te ontvangen.