Disclaimer

Disclaimer

Introductie
Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van onze website; door onze website te gebruiken, aanvaardt u deze disclaimer volledig. Als u het niet eens bent met een deel van deze disclaimer, gebruik dan onze website niet.

Intellectuele eigendomsrechten
Tenzij anders vermeld, bezitten wij of onze licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website. Onder voorbehoud van de onderstaande licentie, zijn al onze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

Licentie om website te gebruiken
U mag pagina’s of andere inhoud bekijken, tijdelijk downloaden of afdrukken, op voorwaarde dat:

  • u materiaal van deze website niet opnieuw mag publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website), of materiaal van deze website reproduceren of opslaan in een openbaar of particulier elektronisch opvraagsysteem.
  • u onze website of materiaal op onze website niet mag reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen, bezoeken of anderszins exploiteren voor commerciële doeleinden, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
  • u geen materiaal op de website mag bewerken of anderszins wijzigen.

Beperkingen van aansprakelijkheid
De informatie op deze website wordt kosteloos verstrekt en u erkent dat het onredelijk zou zijn om ons aansprakelijk te houden met betrekking tot deze website en de informatie op deze website.
Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we niet garanderen dat het volledig of juist is; noch staan we er niet voor in dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op deze website up-to-date blijft.
Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden uit (inclusief maar niet beperkt tot de voorwaarden die wettelijk zijn vastgelegd voor een voldoende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en het gebruik van redelijke zorg en bekwaamheid).
Onze aansprakelijkheid is beperkt en uitgesloten voor zover maximaal toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte gevolgschade die voortvloeit uit deze disclaimer of in verband met onze website, ongeacht of deze voortvloeit uit onrechtmatige daad, contract of anderszins, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, contracten, zakelijke transacties, goodwill, gegevens, inkomsten, of verwachte besparingen.
Niets in deze disclaimer zal onze aansprakelijkheid voor fraude, overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid uitsluiten of beperken, of voor enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door toepasselijke wetgeving.

Veranderingen
We kunnen deze disclaimer van tijd tot tijd herzien. Controleer deze pagina regelmatig om er zeker van te zijn dat u bekend bent met de huidige versie.

Volledige overeenkomst
Deze disclaimer vormt de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangt alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

Wet en jurisdictie
Deze kennisgeving zal worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, en alle geschillen met betrekking tot deze kennisgeving zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

Onze contactgegevens
De volledige naam van ons bedrijf is GSE B.V. en ons adres is Mercuriusweg 17, 6971 GV, Brummen, Nederland. GSE is geregistreerd bij Handelsregister Veluwe en Twente onder nummer 08150565.
U kunt per e-mail contact met ons opnemen via info@gsedispensing.com